Videre utvikling og vekst
- Et godt 2016 og en fin start på året gir optimisme og motivasjon til å ta fatt på de muligheter og utfordringer vi vet 2017 vil gi oss, sier Eivind Aas. Spilka skal fortsette med å være den samarbeidspartneren som tilbyr vår bransje de beste løsningene. Dette forutsetter at vi lytter til våre kunder, dyrker nyskapning og viser handlekraft når mu...